Kaldrøykadapter

Bradley Cold Smoke Adapter er designet for å forbedre ytelsen ved lave temperaturer i modellene til Bradley Smoker som selges komplett med skap. Det er alle versjoner av både Original- og Bradley Digital-røykerovner (BS611EU, BS815XLTCE, BTDS76CE, BTDS108CE).

  • Et designtrekk ved Bradley Smokers er muligheten til å fjerne røykgeneratorapparatet helt fra røykematskapet. På denne måten forsvinner varmen fra brikettvarmeren, røykkilden, utenfor det isolerte skapet, noe som derfor ikke fører til en signifikant temperaturøkning.
  • Cold Smoke Adapter gir ganske enkelt en god løsning til å overføre røyken når røykgeneratoren og skapet er separert på denne måten.
  • Skapet er plassert et par fot over adapteren, og er tilkoblet ved hjelp av den fleksible metallslangen .Fullstendige instruksjoner er inkludert.

Bestill din i dag